Jeg vil gi blod
Ankomst og parkering

TAKK FOR LIVET!

Ole-Fredrik

«Jeg kan bare, med mitt halve hjerte, få sende en stor takk til alle dere blodgivere. Dere gjør en stor forskjell, og jeg har alt å takke dere for!»
Les mer av Ole-Fredriks takkebrev

Anniken

«Jeg håper dere som gir blod og benmarg faktisk innser hvilken gave dere gir oss som trenger det. Det er alt for tidlig å dø i 20-årene. Takk for at dere har gitt meg muligheten til å leve videre!»
Les mer av Annikens takkebrev

Wenche

«Jeg fikk diagnosen Akutt Myelogen Leukemi da jeg var 28 år. Min bror ga meg ny benmarg og 375 blodgivere har gitt meg livet i gave. Tusen takk til alle som hjalp meg i kampen for livet!»
Les mer av Wenches takkebrev

Youmna

«Tusen takk for at dere gir meg livet!» sier Youmna som har en arvelig form for anemi. «Jeg ville ha vært svært syk uten blodgivere!»
Les mer av Youmnas takkebrev

Turid

«Takk for at jeg lever og takk for at mine 2 barn fikk beholde mamma'n sin!» Uten gaven fra 22 blodgivere ville utfallet blitt et annet.
Les om Turids historie

NYHETER

Nye akupunkturregler

2014-12-22

Den nye veilederen for transfusjonstjenesten i Norge sier at akupunktur godkjennes og ingen karantene,dersom det er gjort av autorisert helsepersonell.
Dersom akupunktur gjøres av akupunktør, homeopat eller naprapat, gis 6 mnd. karantene.

Les mer...

Blodbussens kjøreplan 2014/2015

2014-12-02

Vi kjører til Oslo S/Østbanehallen hver fredag.
På de fleste stedene tar vi inn blodgivere fra kl 8.30 til 15.15.
På Veritas fra kl 9.00 til 14.45.
På Oslo S/Østbanehallen fra kl 8.30 til 14.00.

Les mer...

Ingen West-Niel virus karantene for EU, USA og Canada i vinter

2014-12-01

Det europeiske smittevernsenteret ECDC samt nasjonale smittevernmyndigheter i berørte land stopper overvåkingen og tiltak knyttet til blodtransfusjon 30. november 2014 da myggsesongen anses å være over.

Queensland - Australia

2014-10-21

Forekomst av Dengue-feber i Queensland gir 4 uker karantene etter hjemkomst fra området. Gjelder ikke dersom du kun har vært i Brisbane. Se WHO sine sider:

http://www.who.int/csr/disease/dengue/impact/en/#

Pågående utbrudd av ebolavirus-sykdom - konsekvenser for blodgivning i Norge

2014-10-11

Helsedirektoratet viser til det pågående utbruddet av ebolavirus i Vest-Afrika. Med tanke på at det også er aktuelt med transport av ebolasmittede til Norge for behandling på norske sykehus, finner Helsedirektoratet det nødvendig å presisere følgende bestemmelser om blodgivning:
• Personer som har oppholdt seg i ebola-rammede områder må avstå fra blodgivning i to måneder etter at vedkommende forlot området (men 12 måneder hvis det gjelder et område som også er endemisk for malaria)
• Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Les mer...
Nyhetsarkiv
Illustrasjonsbilde

Velkommen til Blodbanken i Oslo

Her på Blodbankens hjemmesider finner du opplysninger om blod og blodgivning. Du kan melde deg som blodgiver. Du kan lese om når du eventuelt må ha en pause som blodgiver, hva blodet brukes til og hvordan en blodgivning foregår.

Det finnes ingen erstatning for blod. Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats. Blodbanken i Oslo forsyner alle sykehusene i Oslo med blod og blodprodukter og trenger blod fra 1000 blodgivere hver uke for å kunne levere nok blod til alle pasientene.

Blodbanken i Oslo har for få aktive blodgivere. Har du lyst til å bli blodgiver er du hjertelig velkommen.

Kirkeveien 166, Laboratioriebygget, 4. etg. • Tlf: 22 11 89 00 • Fax: 22 11 77 65 • E-post: blodgivning@ous-hf.no