Jeg vil gi blod
Ankomst og parkering

TAKK FOR LIVET!

Ole-Fredrik

«Jeg kan bare, med mitt halve hjerte, få sende en stor takk til alle dere blodgivere. Dere gjør en stor forskjell, og jeg har alt å takke dere for!»
Les mer av Ole-Fredriks takkebrev

Anniken

«Jeg håper dere som gir blod og benmarg faktisk innser hvilken gave dere gir oss som trenger det. Det er alt for tidlig å dø i 20-årene. Takk for at dere har gitt meg muligheten til å leve videre!»
Les mer av Annikens takkebrev

Wenche

«Jeg fikk diagnosen Akutt Myelogen Leukemi da jeg var 28 år. Min bror ga meg ny benmarg og 375 blodgivere har gitt meg livet i gave. Tusen takk til alle som hjalp meg i kampen for livet!»
Les mer av Wenches takkebrev

Youmna

«Tusen takk for at dere gir meg livet!» sier Youmna som har en arvelig form for anemi. «Jeg ville ha vært svært syk uten blodgivere!»
Les mer av Youmnas takkebrev

Turid

«Takk for at jeg lever og takk for at mine 2 barn fikk beholde mamma'n sin!» Uten gaven fra 22 blodgivere ville utfallet blitt et annet.
Les om Turids historie

NYHETER

Åpningstider sommeren 2014

2014-06-19

Giverstedet i Hausmannsgate har ingen endret åpningstid i sommer.
Giverstedet på Ullevål har noen færre kveldsåpne ettermiddager i sommer:
Uke 27.Ma, On, Fre, 07:45 - 15:00. Ti, To, 07:45 - 18:00
Uke 28.Ma, On, To,Fre, 07:45 - 15:00. Ti, 07:45 - 18:00
Uke 29.Ma, On, To,Fre, 07:45 - 15:00. Ti, 07:45 - 18:00
Uke 30.Ma, On, To,Fre, 07:45 - 15:00. Ti, 07:45 - 18:00
Uke 31.Ma, On, Fre, 07:45 - 15:00. Ti, To, 07:45 - 18:00
Uke 32. Normal åpningstid med kveldsåpent Ma, Ti, To.
Blodbussen er parkert fra uke 26 og ut august.

Følg oss på Facebook

2013-12-02

www.facebook.com/blodbankenoslo
Vi håper våre givere følger oss på sosiale medier og at de deler og sprer kunnskap om blodgivning.
Etablerte blodgivere er våre viktigste ambassadører for å rekruttere flere givere.

Hepatitt B og blodgivning

2013-11-22

Vent 4 uker etter vaksine. Vi ser at mange nyvaksinerte blodgivere får utslag på Hepatiit B testen kort etter vaksinering.Det betyr at vi ikke da får gi blodet til pasient og at giveren må komme for å ta ny blodprøve.
For å spare givere for ekstra bryderi, anbefaler vi derfor at man venter minimum 4 uker etter hepatitt-B vaksinen.

Ingen karantene for Italia og Hellas

2013-11-20

ECDC melder at myggsesongen for West Nile virus er over i Europa for 2013.
Ingen nye tilfeller er rapportert i Vest-Europa etter 10. oktober. For USA og Canada gjelder 4 uker etter hjemkomst ut november.
ECDC = European Center for Disease prevention and Control

Forkjølet?

2013-11-04

Ikke kom forgjeves!
Mange av våre blodgivere er for tiden forkjølet og får ikke gi blod.
Husk at du skal ha vært frisk to uker.
Dersom du får influensavaksine kan du gi dagen etter; hvis du føler deg frisk.

Nyhetsarkiv
Illustrasjonsbilde

Velkommen til Blodbanken i Oslo

Her på Blodbankens hjemmesider finner du opplysninger om blod og blodgivning. Du kan melde deg som blodgiver. Du kan lese om når du eventuelt må ha en pause som blodgiver, hva blodet brukes til og hvordan en blodgivning foregår.

Det finnes ingen erstatning for blod. Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats. Blodbanken i Oslo forsyner alle sykehusene i Oslo med blod og blodprodukter og trenger blod fra 1000 blodgivere hver uke for å kunne levere nok blod til alle pasientene.

Blodbanken i Oslo har for få aktive blodgivere. Har du lyst til å bli blodgiver er du hjertelig velkommen.

Kirkeveien 166, Laboratioriebygget, 4. etg. • Tlf: 22 11 89 00 • Fax: 22 11 77 65 • E-post: blodgivning@ous-hf.no