Jeg vil gi blod
Ankomst og parkering

TAKK FOR LIVET!

Ole-Fredrik

«Jeg kan bare, med mitt halve hjerte, få sende en stor takk til alle dere blodgivere. Dere gjør en stor forskjell, og jeg har alt å takke dere for!»
Les mer av Ole-Fredriks takkebrev

Anniken

«Jeg håper dere som gir blod og benmarg faktisk innser hvilken gave dere gir oss som trenger det. Det er alt for tidlig å dø i 20-årene. Takk for at dere har gitt meg muligheten til å leve videre!»
Les mer av Annikens takkebrev

Wenche

«Jeg fikk diagnosen Akutt Myelogen Leukemi da jeg var 28 år. Min bror ga meg ny benmarg og 375 blodgivere har gitt meg livet i gave. Tusen takk til alle som hjalp meg i kampen for livet!»
Les mer av Wenches takkebrev

Youmna

«Tusen takk for at dere gir meg livet!» sier Youmna som har en arvelig form for anemi. «Jeg ville ha vært svært syk uten blodgivere!»
Les mer av Youmnas takkebrev

Turid

«Takk for at jeg lever og takk for at mine 2 barn fikk beholde mamma'n sin!» Uten gaven fra 22 blodgivere ville utfallet blitt et annet.
Les om Turids historie

NYHETER

West Nile Virus i Lombardia regionen, Italia.

2015-07-09

West Nile virus Lombardia regionen i Italia. Det er innført 28 dagers karantene etter hjemreise fra dette området fra og med 16/6-15, dersom man har oppholdt seg i området mer enn 24 timer.

https://m.facebook.com/blodbankenoslo

Les mer...

Skal du ut og reise i sommer ?

2015-06-26

Oversikt over reisekarantener

Reise til USA eller Canada?

2015-04-27

Husk 4 uker karantene for blodgivning etter reise til USA eller Canada i perioden 1. april til 30. november.

Tilbakekaller produkt

2015-02-16

Viktig: På grunn av en hendelse med røykutvikling fra en av våre givergaver \"power bank\", ber vi om at disse ikke benyttes inntil vi har fått en avklaring fra levrandøren. De av våre givere som har fått denne kan komme innom å bytte til noe annet. Vi beklager dette!

Australia = ingen karantene

2015-02-16

Ikke lenger utbrudd av Dengue-feber i Queensland. Ingen karantene etter hjemkomst fra området.

http://www.who.int/csr/disease/dengue/impact/en/#

Nyhetsarkiv
Illustrasjonsbilde

Velkommen til Blodbanken i Oslo

Her på Blodbankens hjemmesider finner du opplysninger om blod og blodgivning. Du kan melde deg som blodgiver. Du kan lese om når du eventuelt må ha en pause som blodgiver, hva blodet brukes til og hvordan en blodgivning foregår.

Det finnes ingen erstatning for blod. Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats. Blodbanken i Oslo forsyner alle sykehusene i Oslo med blod og blodprodukter og trenger blod fra 1000 blodgivere hver uke for å kunne levere nok blod til alle pasientene.

Blodbanken i Oslo har for få aktive blodgivere. Har du lyst til å bli blodgiver er du hjertelig velkommen.

Kirkeveien 166, Laboratioriebygget, 4. etg. • Tlf: 22 11 89 00 • Fax: 22 11 77 65 • E-post: blodgivning@ous-hf.no