Hva er blodprosent?
Blodprosent = hemoglobininnholdet i blodet.

Hva er blodprosent?

Hemoglobin (Hb) er den oksygenbærende (surstoffbærende) delen i de røde blodlegemene. Hemoglobin er bygd opp av protein og jern, og måten disse komponentene henger sammen på, avgjør hvor mye oksygen som blir bundet til de røde blodlegemene
Mennesket er avhengig av disse strukturene for å ta opp og bruke den luften vi puster hensiktsmessig. De røde blodlegemene transporterer oksygen fra lungene rundt i kroppen slik at alle organer får tilstrekkelig oksygen.

Blodbanken har nederste referanseområdet for å gi blod på 12,5 g/dl for kvinner og 13,5 g/dl for menn.

Disse matvarer inneholder jern og kan anbefales hvis hemoglobinverdien er lav:

  • Kjøtt
  • Fisk
  • Blodpølse og innmat, f. eks lever og torskerogn
  • Egg
  • Brød og kornprodukter
  • Grønnsaker, for eksempel rødbeter, broccoli og grønnkål
  • Tørket frukt, f. eks rosiner, aprikos og fiken
  • Frisk frukt, Appelsin og kiwi

Jernholdig kost er ikke tilstrekkelig for blodgivere. De må supplere med jerntabletter, som fås av oss i Blodbanken.

Kirkeveien 166, Laboratioriebygget, 4. etg. • Tlf: 22 11 89 00 • Fax: 22 11 77 65 • E-post: blodgivning@ous-hf.no