Benmargsgiverregisteret
Som benmargsgiver kan du redde alvorlig syke menneskers liv. Kravet for å være benmargsgiver er at du er aktiv blodgiver mellom 18 og 40 år.

BENMARGSGIVERREGISTERET

Er du villig til å gi stamceller?

  • Tenk at du selv eller en av dine nærmeste rammes av leukemi eller en annen alvorlig blodsykdom. Sjansen for å overleve ut over noen få år er liten. Transplantasjon med stamceller høstet fra benmargen eller blodet kan redde liv.
  • Tenk å kunne gi friske stamceller til en pasient og derved redde pasientens liv.
  • Jo flere som er villige til å gi stamceller, jo flere pasienter kan få en egnet giver og bli transplantert.
  • Som frivillig i Benmargsgiverregisteret kan du bli spurt om å gi stamceller til en pasient.

Vil du verve deg til Det Norske Benmargsgiverregisteret?

  • Bare blodgivere kan verves. Kontakt din egen blodbank.
  • Som frivillig giver blir du først vevstypet. Det skjer med vanlig blodprøve.
  • Når du er vevstypet, blir opplysningene dine lagt inn i databasen i Benmargsregisteret.
  • Når en pasient trenger transplantasjon, prøver vi å finne en giver som har de samme vevstypene som pasienten.
  • Først i forbindelse med selve transplantasjonen høstes stamcellene fra giveren.

Vil du vite mer, kan du få en brosjyre neste gang du er i blodbanken, eller du kan laste den ned her: Brosjyre om benmargsdonasjon (pdf).

E-post: nordonor@rikshospitalet.no

Kirkeveien 166, Laboratioriebygget, 4. etg. • Tlf: 22 11 89 00 • Fax: 22 11 77 65 • E-post: blodgivning@ous-hf.no